Badania ankietowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wypalenie zawodowe w zawodach pomocowych

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu on-line, które pozwoli na ocenę obciążeń polskich lekarzy i porównanie wyników z innymi profesjami. Badanie jest anonimowe. Uzyskane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych i opracowane będą w kontekście badanej grupy zawodowej.  

Badanie składa się z trzech części: część I: 16 pytań dotyczących sytuacji zawodowej, część II: 50 pytań odnoszących się do cech indywidualnych, część III: 10 pytań ogólnych. Prosimy o zaznaczenie tych odpowiedzi, które najbardziej trafnie odpowiadają indywidualnym doświadczeniom i odczuciom. Badanie zajmuje ok. 10 minut.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji badań!

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Dr Krystyna Golonka


LimeSurvey is Free software
Donate