Badania ankietowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Poziom wrażliwości a stres zawodowy

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu on-line, które pozwoli na ocenę związku między poziomem ogólnej wrażliwości a podatnością na stres zawodowy. Badanie skierowane jest do osób dorosłych, aktywnych zawodowo i jest całkowicie anonimowe. Uzyskane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych.

Badanie składa się z trzech części: część I - 16 pytań dotyczących sytuacji zawodowej, część II - 27 pytań odnoszących się do ogólnej wrażliwości, część III - 13 pytań ogólnych. Prosimy o zaznaczenie tych odpowiedzi, które najbardziej trafnie odpowiadają indywidualnym doświadczeniom i odczuciom. Badanie zajmuje ok. 10 minut.

Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji badań!

Dr Bożena Gulla

Dr Krystyna Golonka


LimeSurvey is Free software
Donate